Ieder kind een veilig en liefdevol thuis!

VOOR WIE ZET HET VERGETEN KIND ZICH IN?

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.

WAT IS ER AAN DE HAND?

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.

ENKELE CIJFERS OP EEN RIJTJE

  • 100 duizend kinderen groeien op in gezinnen met meervoudige, complexe problematiek
  • 42 duizend kinderen zijn uit huis geplaatst en wonen niet meer bij hun ouders
  • 4,9 duizend kinderen verblijven in een maatschappelijke opvang of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuis)
  • 1,8 duizend kinderen wonen in de gesloten jeugdzorg

WAT IS ONZE DROOM?

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Benieuwd naar hoe we dat doen?

Help mee 

Door een kaartje te kopen voor de film of een sponsorpakket af te nemen draag je bij aan het goede doel van dit jaar. Help mee jij ook mee voor Het Vergeten Kind?! 

Het doel