Algemene voorwaarden

 

Klachtenprocedure

Rotary Koggenland streeft ernaar om binnen 48 uur op uw klacht te reageren.
Klachten kunnen van verschillende aard zijn, Rotary Koggenland deelt deze in een aantal categorieën. Hieronder wordt per type klacht onze procedure toegelicht:

U bent ontevreden over het geleverde product: Dit betreuren wij zeer, graag horen wij precies waar u ontevreden over bent. In ieder geval nemen wij persoonlijk contact met u op en proberen wij uw klacht om te zetten tot een positieve oplossing.

U bent ontevreden over de geleverde dienst: Dit betreuren wij zeer, graag horen wij precies waar u ontevreden over bent. In ieder geval proberen wij uw klacht op te lossen door alsnog de geleverde dienst indien mogelijk correct uit te voeren.

U bent ontevreden over de wijze dat u te woord bent gestaan: Dit soort klachten nemen wij uiterst serieus. Graag vernemen wij van u wat er zich precies heeft voorgedaan. De betreffende collega zal daar op worden aangesproken en indien noodzakelijk bieden wij u onze excuses aan. Uw kritiek zal in ons gehele team als leerpunt worden bespoken.

U bent ontevreden over het niet goed nakomen van gemaakte afspraken: Wij bespreken dit intern met ons team. Indien mogelijk wordt dit hersteld en indien toepasselijk onze excuses aangeboden. Ook deze klachten worden mogelijk als verbeterpunt in ons beleid opgenomen.

U bent ontevreden over de afhandeling van uw vraag of wens: Graag vernemen wij nogmaals van u uw oorspronkelijke klacht. In alle gevallen zullen wij binnen 24 uur alsnog op uw vraag of wens ingaan en u onze excuses aanbieden.

U bent ontevreden over de verzonden factuur, folder of nieuwsbrief: Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om eventueel uitleg te geven en/of correcties toe te passen, daar waar mogelijk en/of wenselijk is.