Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.

 

Klachtenprocedure

Florapro® streeft ernaar om binnen 48 uur op uw klacht te reageren.
Klachten kunnen van verschillende aard zijn, Florapro® deelt deze in een aantal categorieën. Hieronder wordt per type klacht onze procedure toegelicht:

U bent ontevreden over het geleverde product: Dit betreuren wij zeer, graag horen wij precies waar u ontevreden over bent. In ieder geval nemen wij persoonlijk contact met u op en proberen wij uw klacht om te zetten tot een positieve oplossing.

U bent ontevreden over de geleverde dienst: Dit betreuren wij zeer, graag horen wij precies waar u ontevreden over bent. In ieder geval proberen wij uw klacht op te lossen door alsnog de geleverde dienst indien mogelijk correct uit te voeren.

U bent ontevreden over de wijze dat u te woord bent gestaan: Dit soort klachten nemen wij uiterst serieus. Graag vernemen wij van u wat er zich precies heeft voorgedaan. De betreffende collega zal daar op worden aangesproken en indien noodzakelijk bieden wij u onze excuses aan. Uw kritiek zal in ons gehele team als leerpunt worden bespoken.

U bent ontevreden over het niet goed nakomen van gemaakte afspraken: Wij bespreken dit intern met ons team. Indien mogelijk wordt dit hersteld en indien toepasselijk onze excuses aangeboden. Ook deze klachten worden mogelijk als verbeterpunt in ons beleid opgenomen.

U bent ontevreden over de afhandeling van uw vraag of wens: Graag vernemen wij nogmaals van u uw oorspronkelijke klacht. In alle gevallen zullen wij binnen 24 uur alsnog op uw vraag of wens ingaan en u onze excuses aanbieden.

U bent ontevreden over de verzonden factuur, folder of nieuwsbrief: Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om eventueel uitleg te geven en/of correcties toe te passen, daar waar mogelijk en/of wenselijk is.

 

 

Neem contact op